تی وی ویدیو در قبال ویدیو های منتشر شده مسئولیتی ندارد .